Ceny za „3 najťažšie ryby“

  1. miesto: 20.000 EUR
  2. miesto: 10.000 EUR
  3. miesto: 5.000 EUR

Cena za najväčšiu rybu

  1. miesto: 2.000 EUR

Ďalšie ceny v rámci sektorov
(hodnotia sa 4 sektory)

  1. miesto: 1.300 EUR
  2. miesto: 700 EUR
  3. miesto: 500 EUR